Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie: 30,00
Screening 10,00
Intake en onderzoek na screening 31,00
Screening en intake en onderzoek 41,00
Intake en onderzoek na verwijzing 37,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 47,50
Lange zitting voor meervoudige problematiek 35,00
Aan huis toeslag 10,00
Sport paramedisch advies en test Zilver 64,00
Sport paramedisch advies en test Goud 93,00
Periodisering cq sportspecifieke training notk
Niet nagekomen afspraak (24 uur van tevoren) de prijs van het type consult

Bovenstaande tarieven in euro’s per 1 januari 2021 wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent, of iets buiten verzekerde zorg valt.

Pyramedic Fysiotherapie Soesterberg heeft per 1 januari 2021 met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Zo kunnen we in 95% van de gevallen als u verzekerd bent voor fysiotherapie direct aan uw zorgverzekeraar declareren.

Bij Pyramedic Fysiotherapie Soesterberg geloven we in eerlijkheid en transparantie. Bovenstaande tarieven zijn gemiddeld gelijk aan- of lager dan de tarieven die we hebben getekend in de contracten met zorgverzekeraars. Zo worden mensen die ervoor kiezen- of moeten kiezen om niet aanvullend verzekerd te zijn niet gestraft met een hoger tarief.

Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en vallen voor de overige 5% onder ‘ongecontracteerde fysiotherapie’. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen  hoeveel u vergoed krijgt. Meestal is het met onze tarieven zo dat u 75-100% vergoed krijgt (bij vrije zorgkeuze). U moet alleen de factuur zelf aan ons betalen en hierna indienen bij uw zorgverzekeraar.